PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

H.C.L. - 2020» Hcl nr. 1-2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr. 2/2020 privind Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt. persoanele apte de munca din familie beneficiare de Ajutor Social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pt. anul 2020 -
» Hcl nr. 3/2020 privind Aprobarea Actului Aditional nr. 6 la Conventia de Colaborare privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii satului Sfanta Elena, comuna Coronini incheieata intre Consiliul Local Coronini si federatia Carit -
» Hcl nr. 4/2020 privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul de carburanti pt. autoturismele/utilajele primariei comunei Coronini pe anul 2020 -
» Hcl nr. 5/2020 privind Aprobarea Contractului de delegare a activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii c -
» Hcl nr.6/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.7/2020 privind Aprobarea Bugetului Consiliului Local al comunei Coronini pe capitole si subcapitole pe anul 2020 -
» Hcl nr.8/2020 privind Organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala a Unitatii Administrativ Teritoriale a comunei Coronini pt. anul scolar 2020-2021 -
» Hcl nr.9/2020 privind Neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pt. achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pt. derularea masurilor ed -