PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

H.C.L. - 2016» HCL nr 1 din 25.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 2 din 25.01.2016 privind aprobarea devizului general actualizat in urma modificarii cotei TVA -
» HCL nr 3 din 25.01.2016 privind aprobarea devizului general actualizat in urma modificatii cotei TVA -
» HCL nr 4 din 25.01.2016 privind aprobarea devizului general actualizat in urma modificarii TVA -
» HCL nr 5 din 27.01.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 6 din 27.01.2016 privind aprobarea bugetului consiliului local Coronini pe capitole si subcapitole pe anul 2016 -
» HCL nr 7 din 27.01.2016 privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat acreditate pt anul scolar 2016-2017 la nivelul UAT Coronini -
» HCL nr 8 din 27.01.2016 privind aprobarea actului aditional nr 2 la conventia de colaborare privind sustinerea serviciilor socio-mediale -
» HCL nr 9 din 27.01.2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pt persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social -
» HCL nr 10 din 29.02.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 11 din 29.02.2016 privind rectificare consiliului local pe anul 2016 -
» HCL nr 12 din 29.02.2016 privind aprobarea aderarii comunei Coronini la parteneriatul grupului de actiune locala Clisura Dunarii -
» HCL nr 13 din 29.02.2016 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pt anul 2016 -
» HCL nr 14 din 29.02.2016 privind aprobarea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma de tichete sociale pt gradinite -
» HCL nr 15 din 29.02.2016 privind aprobarea prenlungirii termenului de valabilitate al planului urbanistic general al comunei Coronini -
» HCL nr.16 din 08.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCLnr.17 din 08.03.2016 privind aprobare incheierii unui contract de prestari servicii -
» HCL nr.18 din 08.03.2016 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren de 5088.mp. -
» HCL nr.19 din 28.03.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.20 din 28.03.2016 privind revocarea HCL nr.62 din 27.11.2015 -
» HCL nr.21 din 28.03.2016cprivind implementarea proiectului Modernizare si dotare Camin Cultural Coronini -
» HCL nr.22 din 29.04.2016 privind alegere presedinte de sedinta -
» HCL nr.23 din 29.04.2016 rectificarea bugetului local -
» HCL nr.24 din 29.04.2016 privind modificarea Actului Constititiv Constitutiv si statutului ADI INTERCOM DESEURI -
» Anexa la HCL NR. 24 DIN 29.04.2016 -
» HCL nr.25 din 29.04.2016 mandat special primar sa voteze in AGA ADI -
» HCL nr 26 din data de 31.05.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.31 din data de 23.06.2016 privind constituirea Consiliului Local -
» HCL nr 27 din 10.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.30 din data de 23.06.2016 privind mandatelor consilierilor locali alesi -
» HCL nr.28 din data de 10.06.2016 privind Rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2016 -
» HCL nr.29 din 23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local -
» HCL nr.32 din data de 23.06.2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 33 din data de 23.06.2016 privind alegerea viceprimarului -
» HCL nr. 34 din data de 13.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local -
» HCL nr.35 din data de 13.07.2016 privind Rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2016 -
» Hcl nr.37/2016 privind rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.36/2016 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr. 38/2016 privind aprobarea achitarii din bugetul local a diferentei de plata fata de suma colectata de la cetatenii comunei pt. plata serviciilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere -
» Hcl nr.39 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.40/2016 rectificare buget local -
» Hcl nr.41/2016 alegere presedinte sedinta -
» Hcl nr.42/2016 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.43/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.44/2016 aprobarea dezlipirii din suprafata de teren de 581 ha, identificata cu pozitia 23 din anexa nr.31 la hg. nr.532/2002 a 5 loturi in vederea realizarii obiectivului de investitiiRestaurare cetate Cula -
» Hcl nr.45/2016 alagerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.46/2016 modificarea si completarea HCL Coronini nr.44/18.10.2016 privind Apobarea Dezlipirii din suprafata de teren de 581 ha -
» Hcl nr.47/2016 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.48/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.52/2016 aprobarea alipirii a trei imobile intr-un singur imobil -
» Hcl nr.53/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.54/2016 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.55/2016 alocarea sumei de 15.000 lei pt. Organizarea Pomului de Craciun -
» Hcl nr.56/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.57/2016 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.58/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.60/2016 utilizarea excedentului bugetar al anului 2015 ca masura de finantare a cheltuielilor sectiunii de functionare aferente bugetului local pe anul 2016 -
» Hcl nr.51/2016 alegerea presedintelui de sedinta -
» Hcl nr.49/2016 aprobarii participarii Comunei Coronini, in calitate de membru fondator, la constituireaAsociatiei Grupul Local Pt. Promovarea Dezvoltarii Integrate a Zonei pescaresti a Clisurii Dunarii -
» hcl nr.50/2016 aprobare documentatie proiect restaurare cetate cula -
» Hcl nr.59/2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 -