PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

H.C.L. - 2015» HCL nr.1 din 19.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 2 din 19.01.2015 Aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica din data de 03.01.2014 si a valorii de investitie pentru proiectul Reabilitare Alimentare cu apa localitatea Sfanta Elena comuna Coronini -
» HCL nr. 3/19.01.2015 privind Aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica din data de 13.11.2014 si a valorii de investitie pentru proiectul Amenajare strazi in satele Sfanta Elena si Coronini -
» HCL nr. 4 din 19.01.015 privind Aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. 7 din data de 13.01.2015 si a valorii de investitie pentru proiectul Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotare SVSU Coronini -
» HCL nr. 5 din 19.01.2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2015 -
» HCL nr. 6 din 19.01.2015 privind reorganizarea retele scloare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat acreditate pentru anul scolar 2015 - 2016 la nivelul unitatii administrativ teritoriale a comunei Coronini -
» HCL nr. 7 din 19.01.2015 privind aprobarea actului aditional la conventia de colaborare privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii satului Sfanta Elena comuna Coronini incheiata intre consiliul local Coronini si Federatia Car -
» HCL nr. 8 din 29.01.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 9 din 29.01.2015 privind aprobarea dezmembrarii de teren de 36089 mp, nr cad/top 31451 identificat cu pozitia 33 din anexa nr 31 la HG nr. 532/2002 prin dezlipirea unei suprafete de teren de 414 mp in vederea realizarii obictivului de investi -
» HCL nr. 10 din 29.01.2015 privind modificare si completare domeniului public al com Coronini pt instrumentare unui proiect cu titlul Infiintarea spatiilor de recreere pt populatia rurala prin construirea unei sali de sport in com Coronini -
» HCL nr. 11 din 29.01.2015 privind revocarea HCL nr 31 din 30.07.2014 avand ca obiect incetarea contractului de asociere in participatiune nr. 1952 din 28.12.2014 incheiat intre comuna Coronini si Cozmircom Blue SA societate absorbita de Enela Green P -
» HCL nr. 12 din 02.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 13 din 02.02.2015 privind revocarea HCL nr 9 din 29.01.2015 avand ca obiect aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren de 36089 mp, nr cad/top 31451 identificat cu pozitia 33 din anexa nr 31 la HG nr 532/2002 prin dezlipirea unei suprafete de -
» HCL nr. 14 din 02.02.2015 privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de teren de 36089 mp, nr cad/top 31451 identificat cu pozitia 33 din anexa nr 31 la HG nr 532/2002 prin dezlipirea unei suprafete de teren de 414 mp in vederea realizarii obiectivulu -
» HCL nr. 15 din 02.02.2015 privind revocarea HCL nr 10 din 29.01.2015 avand ca obiect modificarea si completarea domeniului public al comunei Coronini pentru instrumentarea unui proiect cu titlul Infiintarea spatiilor de recreere pentru populatia rual -
» HCL nr. 16 din 02.02.2015 privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 27.04.2001 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Coronini cu modificarile si completarile ulterioare pentru instrumentarea unui proiect cu titl -
» HCL nr. 17 din 10.02.2015 privind alegerea preseditelui de sedinta -
» HCL nr. 18 din 10.02.2015 privind aprobarea bugetului consiliului local Coronini pe capitole si subcapitole pe anul 2015 -
» HCL nr. 19 din 10.02.2015 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transoprt scolar inmatriculat ca proprietate a comunei Coronini -
» HCL nr.20 din 10.02.2015 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in suma de 220447, 00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului pana la 220447, 00 lei din fondurile nerambu -
» HCL nr. 21 din 10.02.2015 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 1126 din 29.11.2002 incheiat intre comuna Coronini si SC Vodafone Romania SA -
» HCL nr. 22 din 24.02.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 23 din 24.02.2015 privind revocarea HCL nr. 20 din 10.02.2015 avand ca obiect aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare de la FNCIMM SA IFN in suma de 220447,00 lei in vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a ava -
» HCL nr. 24 din 24.02.2015 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului integrat Achizitie de utilaje si echipamente pentru dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Coronini cu o valoare totala de 571509, 00 lei din -
» HCL nr.25 din 24.02.2015 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 242491,70 lei in vederea garantarii in procent de 110% a obligatiilor de plata a avansului in valoare de 220447,00 lei din foundurile -
» HCL nr. 26 din 12.03.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 27 din 12.03.2015 privind acordarea mandatului special domnului Pinten Adrian viceprimarul comunei Coronini de a vota in adunarea generala a asociatiilor - asociatie de dezvoltare intercomunitara Intercom Deseuri Caras-Severin pentru aprobare -
» HCL nr. 28 din 12.03.2015 privind acordarea mandatului special domnului Pinten Adrian -
» HCL nr. 29 din 12.03.2015 privind rectificare bugetului consiliului local pe anul 2015 -
» HCL nr. 30 din 26.03.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 31 din 26.03.2015 privind aprobarea masurilor necesare pentu interzicerea abandonarii, aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor pe raza comunei Coronini -
» HCL nr. 32 din 22.04.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 33 din 22.04.2015 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica avand ca obiect lucrari de constructii si instalatii aferente proiectului infiintarea spatiilor de recreere pentru -
» HCL nr. 34 din 22.04.2015 privind aprobarea devizului general actualizat in urma atribuirii lucrarilor de executie si a cofinantarii din bugetul local privind realizarea obiectivului de investitii amenajare strazi in satele Sfanta Elena si Coronini -
» HCL nr. 35 din 27.05.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 36 din 30.06.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 37 din 13.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 38 din 13.07.2015 privind aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica -
» HCL nr. 39 din 15.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 40 din 15.07.2015 privind rectificarea consiliului local pe anul 2015 -
» HCL nr. 41 din 23.07.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 42 din 23.07.2015 privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 733.312 lei in conformitate cu prevederile OG nr 2 din 2015 -
» HCL nr. 43 din 23.07.2015 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Reg Agr pt anul 2014 si stabilirea masurilor pt eficientizarea acestei activitati -
» HCL nr 44 din 23.07.2015 privind rectificarea bugetului consiliului local pe 2015 -
» HCL nr 45 din 07.08.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 46 din 07.08.2015 privind alocarea sumei de 15000 lei in vederea achizitionarii de materiale pt realizarea zidului de sprijin la locul numit Ogasul Mare -
» HCL nr 47 din 07.08.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 -
» HCL nr 48 din 31.08.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 49 din 31.08.2015 privind rectificarea bugetului consiliuli local pe anul 2015 -
» HCL nr 50 din 31.08.2015 privind aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2015 -
» HCL nr 51 din 31.08.2015 privind numirea comisiei de receptie pt infiintarea spatiilor de recreere pt populatia rurala prin construirea unei sali de sport in comuna Coronini -
» HCL nr 52 din 16.09.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 53 din 16.09.2015 privind modificarea si completarea HCL nr 20 din 27.04.2001 -
» HCL nr 54 din 30,09,2015 privind alegerea presedintelui -
» HCL nr 55 din 27.10.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 56 din 27.10.2015 privind rectificarea bugetului consiliului local Coronini pe anul 2015 -
» HCL nr 58 din 11.11.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 59 din 11.11.2015 privind rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2015 -
» HCL nr 57 din 27.10.2015 privind aprobarea organizarii si exercitarii controlului financiar preventiv propriu in cadrul UAT comuna Coronini -
» HCL nr 60 din 27.11.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 61 din 27.11.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 -
» HCL nr 62 din 27.11.2015 privind implementarea proiectului modernizare si dotare camin cultural Coronini -
» HCL nr 63 din 27.11.2015 privind aprobarea contractactarii serviciilor de neutralizare a cadaverelor de animale a resturilor si deseurilor de origine animala de pe raza comunei Coronini -
» HCL nr 64 din 27.11.2015 privind alocarea sumei de 15000 pt organizarea pomului de craciun pt elevii si prescolarii unitatilor de invatamanat de pe raza UAT Coronini -
» HCL nr 65 din 16.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 66 din 16.12.2015 privind rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2015 -
» HCL nr 67 din 28.12.2015 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr 68 din 28.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 -
» HCL nr 69 din 28.12.2015 privind aprobarea imnpozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2016 -
» HCL nr 70 din 28.12.2015 privind aderarea comunei Coronini la parteneriatul constituit in scopul contribuirii la dezvoltarea locala -
» HCL nr 71 din 28.12.2015 privind revocarea HCL nr 57 din 27.10.2015 avand ca obiect aprobarea organizarii si exercitarii controlului financiar -