PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Coronini are urmatoarea componenta:
 • Primar: Boboescu Ilie
 • Viceprimar: Pinten Adrian
 • Consilieri:
  • Tundrea Gheorghe
  • On Ilie
  • Strain Gheorghe
  • Brundean Petru
  • Hruza Petru
  • Pec Iosif
  • Pinten Adrian
  • Galea Maria
  • Balean Ion-Marius
  • Danet Gheorghe
  • Nedelcu Ion


* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Fisiere:

» 2017
» hcl nr.1/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.10/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.11/2017 organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de pe raza UAT Coronini
» hcl nr.12/2017 aprobarea Actului Aditional nr.3 la Conventia de colaborare intre Consiliul Local Coronini si Federatia Caritas a Diecezei Timisoara
» hcl nr.13/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.14/2017 aprobarea bugetului local pe capitole si subcapitole pe anul 2017
» hcl nr.15/2017 modificarea actului constitutiv al asociatiei de dezvoltare intercomunitara intercom deseuri
» hcl nr.16/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.17/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Demolare scoala existenta si construire scoala generala 1-8, din comuna Coronini
» hcl nr.18/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Coronini
» hcl nr.19/2017 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Obiectivului de Investitii Reabilitarea, Modernizarea, Dotareasi extinderea sediului primariei din comuna Coronini
» hcl nr.2/2017 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare in cuantum de 13.011,28 lei din excedentul bugetului local al comunei Coronini
» hcl nr.20/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.21/2017 aprobarea implementarii proiectului Consolidare, Restaurare, Conservare si protectie cetatea Ladislau
» hcl nr.22/2017 oprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pt. proiectul cetatii Ladislau
» hcl nr.23/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.24/2017 aprobarea infiintarii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare la nivelul comunei Coronini
» hcl nr.25/2017 aprobarea infiitarii serviciul public de salubrizare la nivelul comunei Coronini
» hcl nr.26/2017 stabilirea cantitatii de apa uzata preluata in sistemul de canalizare de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Coronini
» hcl nr.3/2017 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.4/2017 constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pt. modernizarea si dotarea Caminului Cultural Coronini
» hcl nr.5/2017 privind aprobarea contractului de delegare a activitatii de salubrizare a comunei Coronini nr.5/2017
» hcl nr.6/2017 aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local
» hcl nr.7/2017 aprobarea devizului general actualizat in urma modificarii cotei T.V.A, privind cheltuielile necesare realizarii Obiectivului de Investitii Amenajare strazi in satele Sfinta-Elena si Coronini
» hcl nr.8/2017 aprobarea devizului general Actualizat in urma modificarii cotei T.V.A. privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii Reabilitare alimentare cu apa Sfinta-Elena, com. Coronini
» hcl nr.9/2017 aprobarea Devizului general actualizat in urma modificarii cotei T.V.A.-Reabilitare alimentare cu apa localitatea Coronini
» 2016
» 2015
» 2011