PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Coronini are urmatoarea componenta:
 • Primar: Boboescu Ilie
 • Viceprimar: Pinten Adrian
 • Consilieri:
  • Tundrea Gheorghe
  • On Ilie
  • Strain Gheorghe
  • Brundean Petru
  • Hruza Petru
  • Pec Iosif
  • Pinten Adrian
  • Galea Maria
  • Balean Ion-Marius
  • Danet Gheorghe
  • Nedelcu Ion


* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Fisiere:

» 2018
» hcl nr.1/2018 - alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.10/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.11/2018 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2018
» hcl nr.12/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.13/2018 aprobarea infiitarii unei societati comerciale cu raspundere limitata , Gospodaria Comunala Coronini SRL, al carei unic actionar este comuna Coronini, prin Consiliul local Coronini pt. activitatea de prestare a serviciilor comunitare
» hcl nr.14/2018 rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2018
» hcl nr.15/2018-alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.16/2018-alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.17/2018-aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Coronini pt. perioada 2018-2025
» hcl nr.18/2018-aprobarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Coronini
» hcl nr.19/2018-privind unele masuri pt. reglementarea Serviciului de salubrizare, aprobare Caiete de sarcini pt. activitati din cadrul serviciului de salubrizare
» hcl nr.2/2018-aprobarea bugetului consiliului local al comunei Coronini pe capitole si sub capitole pe anul 2018
» hcl nr.20/2018-aprobarea √énfiintarii serviciului de iluminat public in comuna Coronini
» hcl nr.21/2018-aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al comunei Coronini, inregistrat la finele anului 2017, pt. acoperirea golurilor de casa in anul 2018la sectiunea de functionare institutii publice finantate din venituri
» hcl nr.22/2018-rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2018
» hcl nr.23/2018-privind implementarea proiectului "Construire alee pietonala pt. acces cetatea Ladislau si parcare adiacenta DN 57, in comuna Coronini, judetul Caras-Severin."
» hcl nr.24/2018-alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.25/2018-privind completarea HCL Coronini nr. 20/27.04.2001 privind insusirea bunurilor care apartin domeniului public al comunei Coronini, cu modificarile si completarile ulterioare
» hcl nr.26/2018-alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.27/2018-organizarea evenimentului Zilele Comunei Coronini
» hcl nr.28/2018-privind Rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2018
» hcl nr.29/2018 - alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.3/2018-aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2018
» hcl nr.30/2018-privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Valea Carasului-Valea Almajului-Clisura Dunarii
» hcl nr.31/2018-alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.4/2018-privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele / utilajele Primariei Comunei Coronini pe anul 2018
» hcl nr.5/2018-aprobarea actului aditional nr.4 la Conventia de Colaborare privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii satului Sfinta-Elena, Comuna Coronini incheiata intre consiliul local Coronini si Federatia Caritas a Diacez
» hcl nr.6/2018-aprobarea contractului de delegare a activitatii de colectare separata si transportul al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat
» hcl nr.7/2018-aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coronini
» hcl nr.8/2018-aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2018
» hcl nr.9/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» 2017
» 2016
» 2015
» 2011