PRIMARIA COMUNEI CORONINI

Judetul Caras-Severin

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Coronini are urmatoarea componenta:
 • Primar: Boboescu Ilie
 • Viceprimar: Pinten Adrian
 • Consilieri:
  • Tundrea Gheorghe
  • On Ilie
  • Strain Gheorghe
  • Brundean Petru
  • Hruza Petru
  • Pec Iosif
  • Pinten Adrian
  • Galea Maria
  • Balean Ion-Marius
  • Danet Gheorghe
  • Nedelcu Ion


* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

Fisiere:

» 2018
» hcl nr.1/2018 - alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.10/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.11/2018 rectificarea bugetului consiliului local pe anul 2018
» hcl nr.12/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» hcl nr.13/2018 aprobarea infiitarii unei societati comerciale cu raspundere limitata , Gospodaria Comunala Coronini SRL, al carei unic actionar este comuna Coronini, prin Consiliul local Coronini pt. activitatea de prestare a serviciilor comunitare
» hcl nr.14/2018 rectificarea Bugetului Consiliului Local pe anul 2018
» hcl nr.2/2018-aprobarea bugetului consiliului local al comunei Coronini pe capitole si sub capitole pe anul 2018
» hcl nr.3/2018-aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2018
» hcl nr.4/2018-privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele / utilajele Primariei Comunei Coronini pe anul 2018
» hcl nr.5/2018-aprobarea actului aditional nr.4 la Conventia de Colaborare privind sustinerea serviciilor sociomedicale la nivelul comunitatii satului Sfinta-Elena, Comuna Coronini incheiata intre consiliul local Coronini si Federatia Caritas a Diacez
» hcl nr.6/2018-aprobarea contractului de delegare a activitatii de colectare separata si transportul al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat
» hcl nr.7/2018-aprobarea regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Coronini
» hcl nr.8/2018-aprobarea bugetului de credite interne pe anul 2018
» hcl nr.9/2018 alegerea presedintelui de sedinta
» 2017
» 2016
» 2015
» 2011